Ngẫu hứng mưa

Thứ Sáu, 04/08/2023, 12:27

Nguyễn Đức Hạnh

Vườn văn chương? Mệt quá rồi
Bao nhiêu mưa gió gửi lời hỏi thăm
Phượng hoàng đậu xuống xa xăm
Hình như tiếng hót nổi tăm sông gầy

Bạn bè như lá rời cây
Tâm giao - dăm tiếng gọi lay sương mờ
Một vùng cỏ lạnh bơ phờ
Tôi con chim chích ngậm hờ nắng mai

Bay một mình đường quá dài
Bão qua làm rụng mất vài ước mơ
Lòng sông hẹp đến nghi ngờ
Con thuyền khờ khạo chạm bờ hoang mang

Nhóm lửa trong mưa khẽ khàng
Trà thơm vừa kịp muộn màng chạm môi
May còn em hát ru tôi…

.
.