Mưa Chiều

12:20 09/12/2021

Lê Kiều Hưng

Cơn mưa chớm vỡ màu chiều
Phả gầy mặt phố bao điều nhớ quên

Nhà ai vừa vội lên đèn
Hắt ra chút ánh sáng nghèn nghẹn xanh

Tiếng rao lạc giữa thị thành
Nghe ướt sũng những mong manh phận người

Tiếng mưa chua chát khóc cười
Trôi loang mặt phố và rơi bên mình

Hạt dày trĩu bước mưu sinh
Hạt thưa thớt tạt dáng hình liêu xiêu

Mưa giăng quạnh quẽ ngang chiều
Thu buông vài cọng cô liêu muộn màng

Mắt mùa chạm giọt mưa đan
Heo may đậu nhánh thu tàn quẩn quanh

Tôi đi về phía thiện lành
Rưng rưng ngõ phố vắng tanh. Mưa chiều...

.