Một mình

Thứ Năm, 16/02/2023, 10:55

Đỗ Trung Lai

(Nhân “Ngày lễ Tình nhân")

Con đường nối giữa hai ta
Mình anh đi, hóa đường xa hai lần
Ngẩn ngơ quên tháng quên tuần
Lời yêu đương tắt âm thầm trên môi
Mình anh, chẳng thiết nói cười
Ngủ không trọn giấc, đứng ngồi không yên
Mình anh, duyên chạy đằng duyên
Không chờ không đợi, ước nguyền càng không
Cồn cào nóng giữa ngày đông
Lại âm thầm lạnh ngay trong tháng hè
Nghe ai? Ai nói mà nghe?

Đầu bù tóc rối, đi về đăm chiêu!
Lạ lùng thay, chuyện tình yêu

Kê cho sát lại đặt điều cho xa!
Một mình như áo một tà
Như người đi bộ đánh đà một tay
Một mình như nón mất quai
Như câu lục bát gieo sai cả vần
Đường bằng, chân vấp vào chân
Cửa quen, ngưỡng thấp bao lần xuýt xoa!

Bao nhiêu tội nạn người ta
Chừa cho cái tội này ra - một mình!

.
.