Một đời nợ quê

Thứ Năm, 11/05/2023, 13:33

Đào Trọng

Tôi còn mắc nợ với đời
Một phiên chợ Giá một người Thủy Nguyên
Núi Đèo giấu một lời nguyền
Những câu hát Đúm trong đêm hội làng

Nợ Bến Kiền chuyến đò ngang
Câu thơ viết dở tôi mang bên mình
Nửa đời bươn chải mưu sinh
Không quên câu hát ân tình người trao

Ngày về lạc bến ca dao
Câu thơ tôi giữ chiêm bao em cầm
Dẫu đi hết nẻo hồng trần
Vẫn không trả hết nợ nần với quê

.
.