Mộng du

Thứ Sáu, 03/02/2023, 14:38

Lê Nhi

như cánh đồng bất tận
như nhánh sông nhoi ra thượng nguồn
như đàn cò muôn đời vẫn một nắng hai sương
như linh hồn tôi không lôi mình ra khỏi bóng

ngoài kia nước có ùm lên mỏm đá
thuyền thông thốc gió
những mầm đời neo lại chốn quê?

đứng đợi tôi bên bồi mà thuyền neo bên lở
cánh trầu têm bỏ quên miếng vỏ
chưa một lần thắm lên môi

cơn gió mồ côi vun cải thành ngồng
bung hoa vàng lỡ một đời con gái
nếu được làm lại
sẽ uống cạn bát Mạnh Bà để thôi nhớ người dưng

gom nước mắt đã từng
bày biện giấc mộng du phía các vì sao đơn độc.

.
.