Mình về thương mẹ mình đây

13:11 02/10/2021

Quỳnh Hoa

Mình về thương mẹ mình đây
Để thương lại thuở hai tay mẹ bồng
Mình như là chú Cún bông
Ngồi lọt giữa lòng của mẹ cười tươi...
Đòi ông sao sáng trên trời
Nếu mà hái được chắc người cũng lên...

Là con ai nỡ lãng quên
Có về thăm lại mẹ hiền cùng tôi
Kẻo mai không kịp nữa rồi
Tóc người đã hóa mây trời sắp bay!