Mặt trời trong biển lửa

Thứ Sáu, 18/11/2022, 14:39

Phạm Vân Anh

Có những con người không nhận tôn vinh
Lặng lẽ như màu áo của riêng mình
Ngược dòng người sợ hãi
Các anh băng về phía hy sinh

Đâu dễ dàng tường tận nỗi gian nan
Khi hiểm nguy ẩn hình trong lưỡi lửa
Mọi giác quan căng như luồng đạn
Tính mạng nhân dân…
Là mệnh lệnh không lời

Những chàng Đam San tuổi mới đôi mươi
Tay làm mưa
Chân đạp lửa
Tai tìm sự sống
Vai dìu yêu thương

Cứu những cái còn trong cái mất
Giữa tàn tro, các anh là mặt trời
Trước khói đen, các anh là gió lành
Nơi bỏng rát hun tinh thần thêm lạnh
Các anh quay về cùng bình minh.

.
.