Lời mùa xuân

Thứ Hai, 23/01/2023, 14:45

Lê Huy Quang

Tay mềm như sóng
Môi mềm như mây.

Những mùa thu xưa không trở lại
Những mùa đông xưa rét về tê tái.

Em đi. Như gió chợt về,
Lời mùa xuân. Một câu thề nhẹ buông…

.
.