Là em

Thứ Sáu, 21/07/2023, 18:02

Đặng Lưu San

Anh biết không?
Em muốn nói một ngàn lời muốn nói
Giữa lặng thinh câm nín chẳng nên lời
Bất lực ngôn từ
Âm thanh dội lại
Ngã vào em
Lặng ngắt nỗi đau này
Em cười nói như đời người vẫn thế
Vẫn bước đi vẫn mê dụ chính mình
Thầm lặng không?
Khi đêm về thổn thức
Nghe gió ngao du mãi phía cuối trời
Em hát bài ca như loài người vẫn hát
Dối gian tình
Xa xót một niềm thương
Em làm thơ
Mặc người ta bảo em điên loạn
Thà điên một lần
Hơn vạn kiếp nhạt tênh!
Em cứ là em
Cháy hết mình
Cháy rụi tàn khao khát
Như bông gạo nhẹ lâng trong gió
Thả một lần bay hư không vạn kiếp
Thế còn hơn nhàn nhạt giữa cõi người
Anh biết không?
Em biết là anh không thể
Chỉ em bay, em điên giữa nhân loại
Còn anh
Đứng lại giữa đời thường

.
.