Khi

Thứ Sáu, 28/04/2023, 11:02

Xuân Anh

Khi mưa phùn về làm ẩm mềm tóc mây
Khi lời yêu lãng đãng tan trong bàn tay
Tay ai thì muốn giữ, tay ai thì nghiêng quá
Cho sương đỡ vội mùa, bảng lảng giấu trong cây

.
.