Khèn gọi

Thứ Sáu, 05/07/2024, 07:22

Hoàng Anh Tuấn

Khèn tình nứt ruột núi
Khèn yêu căng ngực đồi
Muông thú mùa tìm bạn
Chim chóc mùa kiếm đôi

Đứa gái hồng đóa môi
Nấu rượu ngô bếp lửa
Khèn bay trong sương trôi
Bắt hồn người ra cửa

Khèn thơm như hơi thở
Khèn ngọt như lúa đòng
Chưa gặp mà đã nhớ
Chưa hẹn mà đã mong

Khèn sánh như mật ong
Khèn vàng như nắng mới
Quẩy tấu đầy nhớ mong
Mà chân người chẳng tới

Nghe khèn biết mắt sáng

Nghe khèn biết bắp vồng

Của thằng trai chung thủy

Thổi buốt chiều gió đông

Gầu tào sắp vào hội

Váy hoa phơi thềm nhà

Khèn gọi nghe gần lắm

Mà tim người đập xa...

.
.