Im lặng

Thứ Năm, 06/10/2022, 10:43

Thy Nguyên

Thôi ngủ đi
Ngoài hiên mọc đầy ngã sáu
Chuông gió thiền từ dạo
Em giặt thu bằng mùi thơm hoa sữa.

Thôi ngủ đi
Tóc gội còn ướt
Gót chân hanh khô
Đèn đường có lọt ánh sáng nào
Cũng không còn quan trọng
Em tắm nghi lễ đời mình.

Thôi ngủ đi
Sau voan áo mỏng
Phập phồng lần nhắm mắt
Nghiêng sang đâu cũng thấy căn phòng tam giác
Kéo chăn hai vạt đắp suông...

Thôi ngủ đi
Mưa đã khô cung đường
Một mai thu tắm đá sỏi
Thanh xuân thêm lần dạt ngang...

.
.