Hoa hồng nhung

Thứ Ba, 06/02/2024, 18:22

Hoàng Vũ Thuật

Ơ kìa. Một đóa hồng tươi
Tinh khôi. Hay đấy mặt trời. Hiện ra
Áo sương. Trắng muốt. Vời xa
Bên sông. Nắng mới la đà vừa lên
Bao nhiêu gánh nặng. Ưu phiền
Tan tan. Còn lại đây. Miền xanh trong

Cong cong cánh. Phiến môi son
Phím mềm. E ấp điệu buồn. Không dây
Từ muôn kiếp. Để ngày ngày
Hoa. Hay nhánh nhánh mây gầy. Là hoa?

                                                          27/12/2023

.
.