Gửi Sông La

20:52 24/09/2021

Trần Chấn Uy

Thôi đành bỏ bến bỏ thuyền
Đành nương đất khách, đành quên đường về.

Bây giờ một chốn đôi quê
Sông La ngoảnh mặt, lòng tê tái mùa.

Đồng làng nhớ dấu chân cua
Gái làng đành đoạn được thua kiếp này

Vẫn còn mấy vạt cỏ may
Dễ gì khâu chút lòng này với ai.

Trong cơn mộng mị đêm dài
Mình ai thức tỉnh mà ai oán lòng.

Bây giờ cách núi xa sông
Thuyền chìm đáy nước, sóng không vỗ bờ.

Bây giờ đã tỉnh cơn mơ
Đã nhàu nhĩ bóng, đã mờ mịt nhau.

Sông La nước đã đổi màu
Lòng người lẫn lộn vàng thau kiếp này.