Gửi Huế

Thứ Sáu, 09/09/2022, 12:14

An Thư

Cổ thành chiều mây đổ
Lầu son thăm thẳm mùa
Huế mưa vì ta đến
Em kịp buồn hay chưa

Sông Hương chừ xanh lắm
Xuôi theo khúc Nam Bằng
Chỉ vì em lỡ hẹn
Huế bỗng dài trăm năm

Cà phê trên phố nhỏ
Vắng như ngày em đi
Huế mùa ta bỏ lại
Hoang vu nắng kinh kỳ

.
.