Gọi thuở chăn trâu

14:13 16/12/2021

Đỗ Văn Nhâm

Về quê thăm chốn rong chơi

Của ta và lũ con giời ngày xưa

Thằng Mai khoe súng tàu dừa

Nghênh ngang, thò nửa... đò đưa ra ngoài

Chắt, chuyền trò bọn tóc dài

Lắm khi chí chóe, tưởng ai bươu đầu

Thằng Chương vắt vẻo lưng trâu

Nghêu ngao hát khắp đồng sâu ruộng lầy

Cái cò gánh nắng qua mây

Bờ tre bữa ấy nở bầy ca dao

Tuổi thơ biền biệt nơi nao

Doanh ơi, nhớ chứ, đêm nào trộm khoai

Lửa đồng om chín sao mai

Câu thơ đậu xuống bờ vai gọi diều.

Tuổi lêu têu, thời lêu têu

Gói cùng tăng võng sớm chiều Trường Sơn

Trường Sơn sẵn đạn nhiều bom

Thanh xuân rụng sớm gửi hồn xanh cây

Nghỉ hưu, tao về làng đây

Gọi bao nhiêu bận chúng mày không thưa!

.