Giọt Thầm

Thứ Sáu, 17/06/2022, 18:12

Bùi Sỹ Hoa

Bạn giờ đang nắng hay mưa
Hai tay đầy ắp hay chưa có gì
Ai giờ đi vẫn còn đi
Nỗi xưa dang dở cũng vì… dở dang

Chuyện gì nhẹ bẫng, còn mang
Điều chưa nói được vai càng nặng vai
Khum đèn cạn bấc một mai
Giọt trong mắt ấy thành hai giọt buồn

Thương cây héo hắt trong nồm
Chùm xưa rơi lụi trong bồn cây mơ
Tìm đâu trong vắt ngày xưa
Xa lắc ai nhớ, nãy giờ ai mong

Tóc mây thu chải về đông
Ríu ra ríu rít mà không nên lời
Một mai nhòa một góc trời
Bạn ngồi khóc mẹ, ai rơi giọt thầm

.
.