Giây khắc tuyệt vời của cô đơn

Thứ Sáu, 03/11/2023, 09:19

Nguyễn Thanh Lâm

Tôi yêu những khoảng rỗng không
Kinh không chữ, thơ không lời

Nghệ thuật của rỗng không thu hút tôi
Rất tình cờ - thiên duyên kì ngộ
Lấp ló ánh sáng thiên cơ
Bài thơ ánh sáng không có điểm dừng

Cuộc chơi của những ánh sao đêm
Và những con sóng vỗ bờ rỗng không

Núi trầm tư nhún nhẩy
Rừng trăng mưa đã tạnh rồi, lại mưa
Mưa vào không gian mới, lạ và khác

Tôi và loài người trở về nguồn cội - quê hương

Bạn đời ơi! Em yêu ơi!
Đây là giây khắc tuyệt vời của cô đơn!

.
.