Đừng quay lại phía cỏ xanh

15:49 21/10/2021

Vũ Tuyết Nhung

Người ơi đừng giữ làm chi
Cõi chiêm bao ấy còn gì nữa đâu
Vườn xưa trầu héo, khô cau
Ngẫm làm gì nữa cho đau phận đời

Làng xưa lên phố lâu rồi
Trăng muôn đời vẫn mồ côi hẹn thề
Cỏ may đợi dấu người về
Năm vò tháng vặt tỉnh mê đã tàn

Người đi về phía vinh quang
Để đông tái buốt hoang đàng ngõ xưa
Ngày chang nắng đêm đẫm mưa
Bao nhiêu nóng lạnh bỗng ùa vườn ta

Xưa người nhìn phía quá xa
Nay chân ngã bậc phù hoa thị thành
Đừng quay lại phía cỏ xanh
Chớ quên cỏ đã bị chân mình vò

Sau bao bão lửa than tro
Cỏ non vẫn thẳng bám bờ mà vươn
Vườn ta hồng đã tỏa hương
Mây mù trôi phía con đường từng chung