Đừng gọi về miền đau

Thứ Tư, 25/10/2023, 15:22

Bùi Kim Anh

người đàn bà muốn thêu lá vàng cho thơ
thu Hà Nội quên lãng

hàng cây bên đường ròng rã cơn mưa
chỉ thấy gió về gọi lá xanh đi
hoa sữa li ti rơi trắng lối còn gì

qua sương thu năm tháng cũng qua mau
chẳng còn gì ngăn cách mùa đâu
thơ ngộ nhận dành riêng ai mà nhớ

đêm như cuộn chỉ rối
gió lạnh buồn cắt vụn
những con chữ rời nhau

thu đừng gọi về miền đau

.
.