Đong đếm

Thứ Sáu, 09/09/2022, 16:06

Thy Nguyên

Anh tưới rượu trên tàn thuốc lá
Khói thuốc ngập ngừng không lối rẽ
Như em ngập ngừng giữa sảnh tòa
Ở lại hay ra về?
Hay đi trên dòng sông đàn bà cũ?

Anh manh nha từng giọt rượu
Gió xưa như bàn tay quỷ
Xé rách vườn lá chuối
Co cụm lùm lá ngót
Tình chúng mình ngót đi...

Bây giờ thu
Đôi con mắt thời gian liếc dọc
Gió lả trên ngọn núi
Thả vài trận mưa chỉ xuống lưng chừng.

Lời ru con cong như dấu hỏi
Trộn xuân phai đêm mọc hoàng hôn...

Kết nối tương lai
từ áo dài truyền thống

.
.