Đông ca

Thứ Năm, 19/01/2023, 14:03

Hồng Thanh Quang

Tóc tôi bạc tự khi tôi còn trẻ,
Dáng tôi khòng từ lúc vẫn đang thơ...
Chưa gặp gỡ, nhưng lời em hát
Khi nằm nôi, tôi đã từng mơ...

Tôi đã nghĩ yêu như quả phúc,
Kẻ si tình trong ốc đảo tìm may.
Khi gục xuống tưởng không thể sống,
Thuốc tiên là những đắng và cay...

Rồi định mệnh cuốn tôi cùng rối lẫn,
Quên câu ca tiên đoán chuyện không lành.
Tôi đã đạp chông gai vào quá khứ,
Dâng cho người một đóa hồng xanh...

Giờ cuối nẻo lạc đường nương tiền kiếp,
Tính làm gì được mất ở trần gian...
Em đừng khóc, tôi đã quen độc khúc,
Tự úa vàng khi vẫn còn xuân...

                                     9-11-2022

.
.