Đêm trên tòa tháp đón xuân

Thứ Tư, 07/02/2024, 09:33

Nguyễn Đăng An

Vươn tay vớt mấy chùm mây
Dưới xa bóng những rặng cây xanh rờn
Đêm trên tòa tháp đón xuân
Mới hay ta ở rất gần trăng sao.

.
.