Đêm Hà Nội...

Thứ Năm, 09/03/2023, 15:02

Nguyễn Đức Hạnh

Hà Nội đông người bỗng vắng
Khi thiếu bạn bè tâm giao
Mây trắng đáy hồ chợt tỉnh
Hỏi ta đang ở năm nào?

Ôm Hà Nội u trầm  quán
E ngại phố xá lao xao
Thành ly đen rỏ vào phố
Nhuộm đêm thơm đến cồn cào

Người và bụi bay nhiều quá
Tìm em theo bóng Sâm cầm
Thành Lộc Vừng quỳ bên sóng
Vái hoàng hôn gọi tri âm

Huyền sử trĩu cong cổ thụ
Bao triều đại xanh đáy hồ
Nhúng ngón tay vào thăm thẳm
Tụ rồi tan mắt ngày xưa

Mỗi người có một Hà Nội
Giấu trong ngực. Vọng ngàn xưa
Em thành giọt mưa mặn chát
Vỡ trên lá Sen sững sờ.

.
.