Dại tình

Thứ Sáu, 19/05/2023, 08:46

Nguyễn Thị Anh Thư 

                              Tặng Súy Vân

Hiến dâng điên dại tam tinh
Yêu cho đổ quán tan đình            
Hận ai? Ta chỉ hận mình
Chuốc bao dơ dáng dạng hình vì yêu.

.
.