Dạ khúc

Thứ Sáu, 29/09/2023, 10:06

Hồng Thanh Quang

Này em, nhỏ nhắn thanh tao,
Em về đây tự cõi nào với tôi...
Mắt huyền, chúm chím đôi môi,
Lặng im mà nói bao lời xót xa...

Sáng như rớt ánh trăng ngà,
Mát như cơn gió giao hòa thu đông...
Tôi thành một giấc mơ không,
Nổi trôi tâm sự theo dòng Ngân Giang...

Đêm mà, sao nắng chang chang,
Trong giai điệu cũ bắc thang cho tình...
Làm sao bóng khỏi lu hình,
Phép mầu nhân những một mình thành đôi...

Này em, lại những sao rơi,
Hình như phía biển sóng dồi cát mê...
Không chung nhau một lối về,
Ta thiên di nhé, tứ bề bể đau...

                                                     2/9/2023

.
.