Cỏ xước

Thứ Năm, 06/10/2022, 10:44

Lữ Mai

Khi ta không thể nói gì với nhau
đám cỏ là nhân chứng
mỗi bông hoa một mắt gai
hương thơm sẵn gài cạm bẫy.

Khi sao đêm thôi nhấp nháy
ngựa chồn chân rồi
gió đồi hoang mỏi
chỉ mây trời lỗ chỗ cỏ gai.

Mọi vết xước không hẳn đều thành sẹo
cỏ dại có vô ưu dưới ánh mặt trời
ta đối diện suốt kiếp này
điều đánh mất gió bay rát mặt.

Triệu hạt cỏ sẽ rắc đầy không gian
mặc ai đã sống ngang tàng thành thật
mặc ai thuộc về phía hương thơm sắp đặt
cỏ xước lành hiền riêng vùng mắt lá răm.

.
.