Chùa làng

Thứ Bảy, 06/07/2024, 15:23

Hoàng Anh Tuần

Chùa làng soi bóng hồ sen
Tháng ba đom đóm rước đèn hoa đăng
Rủ nhau đi cấy sáng trăng
Mõ chuông vang động cung hằng nhặt khoan

Mưa phùn đọng mái tam quan
Khói trầm bay tận Niết bàn tan ra
Sân rêu tiểu quét lá đa
Cây đào thêm tuổi nở hoa một mình

Gió trêu mớ bảy đa tình
Bà tôi đội nắng bình minh lên chùa
Vườn còn rụng quả táo chua
Thị Mầu rình tiểu bỏ bùa áo nâu

Tôi vào mượn đĩa têm trầu
Sư thầy khép cửa đi đâu vắng rồi
Bóng trăng đổ bạc như vôi
Cửa thiền gió mát tôi ngồi trông trăng...

.
.