Chợt nghĩ về thơ

Thứ Ba, 17/01/2023, 17:02

Nguyễn Việt Chiến

Thật ra. Thơ sẽ là gì
Thơ là. Ngọn khói vô vi. Bên chùa
Mái chùa. Chợt hửng nắng trưa
Thơ là ngọn nắng. Người xưa kiếm tìm

Thật tình. Thơ vốn lặng im
Vô thanh chữ nghĩa. Dọc miền ca dao
Người thơ. Ngẫu hứng. Cồn cào
Đọc thơ. Như thể. Đọc vào hư vô

Thật rằng. Thơ chỉ là thơ
Trái tim vượt khỏi. Bến bờ vô minh
Cõi u mê. Chạm cõi tình
Thơ vào cõi ấy. Xem mình yêu nhau

Thật lòng. Tới cõi khổ đau
Thơ là ngọn nến. Nhiệm màu xót xa
Cháy một mình. Cứu rỗi ta
Cháy từng chữ cháy. Sáng ra kiếp người

Thật buồn. Người héo. Thơ tươi
Nỗi đau tím tái. Nỗi đời thường xanh
Trầm luân. Dưới đáy vô danh
Thơ vô ngã. Bất biến thành. Vô ưu

.
.