Chốn không

Thứ Năm, 11/05/2023, 10:21

Lâm Huy Nhuận

Tôi nghe váng vất bên trời
Có con đò nhỏ như rơi từ rằm
Ngày đi hư khuyết tháng năm
Bến đò khuất núi mộ nằm nơi đâu

Ai giờ đã chết thương đau
Bờ trơ tuế nguyệt bãi sầu lên hơi
Có đau mới lớn làm người
Có buồn mới gói chặt thời đang qua

Nghẹn năm ngáo tháng nhẩn nha
Chốn KHÔNG ngơ ngẩn gọi ta đi cùng

.
.