Chiều Sóc Sơn

Thứ Năm, 05/10/2023, 19:05

Nguyễn Hồng Vinh

                    Tặng Dương Kỳ Anh

Nắng loá cánh đồng
Trơ nửa thân gốc rạ
Những luống cày nối nhau
Cong mình phơi mùa ải

Huyện lộ nhở nham đá nhọn
Cuối năm đường rộng gấp hai
Thêm nhiều nhà ngói mới
Nhô giữa cây và cây

Nhà vườn Sóc Sơn bạn tôi
Con chữ rộn ràng trên giấy:
Giọt mồ hôi người nông dân ròng ròng trưa hạ
Tô mì thợ công trường ca ba
Người lính đảo viết thư tình trên sóng…
Tất cả vì đất nước yên bình!

Việt phủ Thành Chương tấp nập
Lũ lượt du khách bốn phương
Mạch sống chiều sâu Tổ quốc
Hiện hình qua những công trình
Từ người nghệ sĩ tài năng!

Sóc Sơn rộng dài đồi - ruộng
Ngổn ngang bao việc cần làm
Xóa cái nghèo ngàn năm
Tự làm giàu đời sống
Hy vọng chảy âm thầm
Nhịp bước đôi chân vững chãi…

                                  Sóc Sơn 19/9/2023

.
.