Câu Hát bà ru

Thứ Năm, 22/09/2022, 14:33

Hoa Diên Vỹ

Về qua gốc thị đầu làng
Nắng trưa ướp mật đổ vàng lên cây
Lưng còng ẩn hiện trong mây
Chổi tre thưa nhặt vơi đầy tiếng thu.

Khản đêm câu hát bà ru
Bàn tay gầy guộc êm như gối mềm
Miếng trầu cánh phượng khéo têm
Bay vào cổ tích hóa miền ca dao.

Ngỡ mình lạc giữa chiêm bao
Bà từ vỏ thị bước vào nếp tranh
Vối khô bạn với tích sành
Hồn quê rót chén ngọt lành phần con.

Mười rằm ủ chín trăng non
Bày mâm ngũ quả vạnh tròn đêm thu
Về nghe lại tiếng bà ru
Những điều thơm thảo vẫn chưa cũ càng.

Chiều nay mây trắng bay ngang
Áo nâu tràng hạt lần sang ngõ chùa
Chẳng còn cô Tấm cung vua
Lời ru năm ấy gió lùa sau lưng.

.
.