Cắt tóc cho mẹ

Thứ Tư, 22/05/2024, 15:46

Thy Nguyên

Con vừa xén vừa run
Mẹ vừa ngồi vừa cười
Sợi trắng chen ngang
Sợi đen đu dọc
Đáy mắt mẹ bươn bả
Đục đục
Trũng khô
Nhưng nhức đường kéo đưa.

Cắt tóc cho mẹ
Con vừa xén vừa run
Mẹ vừa ngồi vừa cười
Kéo sợi ngày rút gọn?
Hay con sợ ngắn lần chải chuốt?

Thời gian như chiếc cưa
Tước dọc ngang ý nghĩ
Sợ đến ngày rút gọn
Thế gian tắt tiếng
Tiếng chuông bọc mẹ
Con gối đầu lên đất...

.
.