Cánh đồng thanh tú

Thứ Năm, 25/05/2023, 14:32

Bùi Minh Vũ

Cánh đồng thanh tú
Gương mặt mẹ
Chim rẽ đường bay
Tha những cọng rơm mỏng  

Ấp ủ mùa no
Bò hiền như lúa
Một cánh đồng sang
Ngàn tiếng sáo chăn dắt linh hồn 
                    những con cò trắng
Ngàn dấu chân mẹ cao đến ngọn nắng
Ngàn giọt mồ hôi mẹ ủ ấp đầy vơi  

Cánh đồng trái xoan
Gương mặt mẹ
Đường cày thời gian
Hằn lên những chồi lửa

.
.