Bây giờ đang giữa mùa sen

Thứ Năm, 16/03/2023, 14:44

Phạm Hồng Oanh

Bây giờ đang giữa mùa sen
Ta như hạt lép nằm chen nhụy hồng
Có con sáo đã sổ lồng
Ngẩn ngơ vẫn đợi một ngồng sen xanh.

Bây giờ hoa đỏ thay tranh
Nắng như rắc những mong manh vào chiều
Bông xanh, bông trắng yêu kiều
Mỗi bông cứ đượm một màu an nhiên.

Bây giờ mỗi ý niệm riêng
Cũng cồn cào trước thiên nhiên vào mùa
Chiều nay gặp ở sân chùa
Một bông sen nở, một mùa Giác xanh.

.
.