A Ma Bum (1)

Thứ Năm, 20/04/2023, 12:14

Lê Ngọc Dũng

Mút mùa nương rẫy
sương gió lịm chìm ngăm ngăm da thịt
người già đóng đinh lòng thung
gùi trăm năm vòng quanh mây trong

Hoang thưa Buôn Choa'h (2)
N' Trang Gưh (3) lúa vàng bụng lửa
lặng phắc
khiết trong sông Krông Ana dáng người giương nỏ
đá cháy rát bỏng bàn chân
có ngọn giáo trụi trần manh khố

Chiều gió đỏ
dưới chân voi những giọt máu hùng ca
dấu tích chiến tranh
nén người cùng tận gốc sao già
Đêm – trăng dặm bừng Buôn
Già làng thổi hồn lịch sử
đằm tiếng chiêng
âm vọng mang mang Đray Sap(4)

Pơ lang rụng bóng người già sạm đất
lửa đỏ run run
dựng khói lưng đồi…

                                               23/6/2022

---------------

1. Già làng của Buôn Cuah Kplang, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Già làng A Ma Bum đã có nhiều năm tâm huyết để tìm kiếmvà lưu giữ lại những bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

2, 4. Địa danh của huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

3. Tù trưởng buôn Cuah Kplang thuộc huyện Krông Nô. Vị anh hùng đứng lên cùng đồng bào khu vực này chống giặc Pháp (1900 - 1914).

.
.