Với người viết thư pháp

Thứ Sáu, 17/01/2020, 08:51

Cụ ơi
Xin cụ chữ Tâm
Viết trên nền đỏ
Mừng xuân đã về


Chữ Tâm
Thêm đẹp tình quê
Sống có nhân cách
Tràn trề sức xuân
Con xin cụ
Một chữ Tâm
Về treo ngày Tết
Nâng tầm nhìn xa

Đầu năm
khách đến chơi nhà
Nhìn chữ Tâm
Thấy lòng ta lòng người…

Dân Huyền
.
.