Rét

Thứ Sáu, 22/01/2021, 12:15
Hà Văn Thể

Những giọt sương đọng rét
Phủ kín trên mái nhà
Buốt như là dao sắc
Cứa rát vào thịt da.

Cây quắt nụ mùa hoa
Cá lờ đờ biếng lội
Chỉ gió thổi rỗng trời
Khắp trong đồng ngoài bãi

Đất cày qua mùa ải
Run rẩy bước chân người
Những bước chân ngược gió
Đi về phía ngày mai…

.
.