Độc thoại của một loài chim di cư

Thứ Hai, 19/10/2009, 13:00
Ta vừa bay vừa ngủ
Ta vừa ngủ vừa bay

Dưới những ngổn ngang mây
Trên bạt ngàn cây cỏ

Hữu hình như cái có
Vô hình như cái không

Ta bay ngang con sông
Ta ngủ qua ngang rặng núi

Thấu nỗi đời trôi nổi
Trong vòng quay đêm ngày

Ta bay như không bay
Ta ngủ như không ngủ

Bạn của ta: Gió dữ
Bạn của ta: Mưa hiền

Rét mướt đuổi sau lưng
Ta chạy theo ấm áp

Ấm áp ơi ấm áp
Có còn chờ ta không?

.
.