Kính tặng các cựu cán bộ, chiến sĩ Phòng Tài liệu Nghiệp vụ - Cục Kỹ thuật C39 một thời

Chiếc Thẻ căn cước thay thế ở Bảo tàng

08:12 17/08/2019

Những tấm thẻ đã xưa rồi
Ảnh hình, tên tuổi một thời cũng xa
Một thời máu lửa can qua
Người lặng lẽ, việc diễn ra lặng thầm.

Trên tay tấm thẻ ai cầm
Là chung trách nhiệm, lương tâm bao người
Là đinh ninh nhớ từng lời:
“Đây là sinh mạng cuộc đời, chớ khinh”
Là bao công sức góp mình
Tinh hoa trí tuệ, nhiệt tình, hăng say
Vượt lên gian khó từng ngày
Dưới trời bom đạn, máy bay rú gầm
Một phòng nghiệp vụ âm thầm
Góp vào thắng lợi những tầm lớn lao.

Thẻ là nhân chứng tự hào
Là “bùa hộ mệnh” cho bao anh hung
Làm nên chiến thắng lẫy lừng
Có tấm thẻ nhỏ góp cùng nhân dân

Trải qua năm chục mùa xuân
Người trong thẻ đã vắng dần… đi xa
Nhưng còn lưu giữ trong ta
Chiến công thống nhất nước nhà hôm nay.

Nguyễn Thị Mai