Anh là Chiến sĩ Công an

12:50 29/07/2021
Nguyễn Hồng Vinh

Đêm chập chờn thay trực
Lại nhân tin chẳng lành:
Nhà ở ngách một phường
Vừa có ca dương tính!

Thế là lên đường gấp
Kịp động viên chủ nhà
Thuyết phục hộ liền kề
Bớt lo âu, hốt hoảng!

Hàng loạt dòng tin nóng:
Xe chắn lối công viên
Người đem chó thả rông
Rác ùn đầy bãi cỏ

Hàng tràn ra hè phố
Đụng xe, người gãy chân…
Thủ phạm toan chạy tội
Giăng cạm bẫy đê hèn…

Ngày dầu dãi trên đường
Đêm về nằm trên ghế
Bữa ăn đành chia hai
Giữ an toàn thấu lẽ!

Công việc thời Covid
Ngày nối đêm chẳng dừng
Vui lòng dân đồng thuận
Mệt nhọc lùi xa nhanh!

Dịch dã gây hiểm nguy
Không làm anh chùn bước
Danh hiệu sáng trong tim:
NGƯỜI CHIẾN SĨ CÔNG AN!

              Tháng 7/2021 - mùa Covid