Mấy chuyện văn chương có cần bàn luận?

08:11 10/08/2019

Đã từ khá lâu, dễ chừng hơn 30 năm trước, tôi có ý tưởng này: Truyện ngắn Việt Nam hiện đại và thơ Việt Nam cổ kim có thể sánh với truyện ngắn và thơ của bất cứ một nước nào khác.

Ý kiến bạn đọc