Văn hóa Việt và ý thức tự cường

07:37 23/07/2016

Người ta mất nước không phải là mất quê cha đất tổ mà là mất cái cội rễ văn hoá của cha ông. Khi cái cội rễ văn hoá mạnh, ăn sâu trong một dân tộc nếu họ mất đi mảnh đất quê hương thì dân tộc đó, đất nước đó vẫn trường tồn. Ngược lại, khi cái cội rễ đó lung lay, thoái hoá, cho dù họ vẫn còn sống trên đất tổ quê cha, dân tộc đó cũng gần như đã mất nước...

Ý kiến bạn đọc