Làm sao ngăn ngừa căn bệnh ngôi sao trong Showbiz Việt?

07:53 13/03/2020

Trong chương trình “Bạn nghĩ gì?” phát sóng mới đây, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân đã đề cập đến thái độ vô lễ của những bạn trẻ đồng nghiệp. Đây là lần đầu tiên, một người trong cuộc thẳng thắn phê bình hiện tượng tiêu cực này. Tuy nhiên, căn bệnh ngôi sao trong show biz Việt không chỉ dừng lại ở đó!

Ý kiến bạn đọc