Tiếng gà cất lên từ ngõ quê

07:42 17/12/2018

Tôi còn nhớ như in hình ảnh Vũ Châu Phối trong ngày đầu gặp nhau ở Trường Viết văn Quảng Bá (Hà Nội). Nói chính xác hơn, đó là Trường Bồi dưỡng những người viết văn trẻ, do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Ban Giám hiệu trường ngày đó là nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh, nhà văn Nguyên Hồng và nhà văn Đoàn Giỏi.

Ý kiến bạn đọc