Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha: Cứ sống, cứ sống, sống đến cùng... và viết

08:42 25/10/2018

Nói về nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã gọi ông là "Người hát rong của thời đại".

Ý kiến bạn đọc