Nhà văn Thuận: Thanh Đồng trong tín – ngưỡng –chữ

17:46 22/05/2020

Thuận riết róng, thẳng băng khi chạm đến lịch sử, văn hóa và chính trị. Chị xáo xới và lật tẩy tâm lí người Việt. Trước hết, đó là những cuộc thám hiểm vào thế giới tâm lí chính bản thân chị, rồi đến độc giả, trong nước và Pháp quốc. Ở đó chưa khi nào vắng bóng tiếng cười, sự giễu nhại, có thể là trực diện hoặc kín đáo...

Ý kiến bạn đọc