Nhà thơ Lê Đình Cánh: Văn chương chính là đời sống không phải là ngôn từ

15:01 09/06/2016

Khi nhà thơ Lê Đình Cánh tốt nghiệp Khoa Vật lý Trường Đại học Sư phạm thì cũng là lúc chiến tranh lan ra cả miền Bắc. Hưởng ứng phong trào “Thanh niên ba sẵn sàng”, từ năm 1965 đến 1969, ông được Bộ Giáo dục cử sang Trung ương Đoàn. Rồi từ Trung ương Đoàn, ông đương nhiên trở thành thanh niên xung phong thời chiến do Bộ tư lệnh tiền phương quản với nhiệm vụ chính: Dạy văn hóa phổ thông ở Tây Trường Sơn (địa bàn hoạt động chính ở Quảng Bình, Quảng Trị). 

Ý kiến bạn đọc