Nhà thơ Hồng Thanh Quang: Viết như là thở

08:00 21/05/2016

Nếu báo là nghề thì thơ lại là nghiệp của Hồng Thanh Quang. Tính đến nay, anh đã cho xuất bản 10 tập thơ (kể cả thơ dịch). Riêng trong năm 2013, Hồng Thanh Quang cho in 2 tập thơ mang tên "Nỗi buồn tốc ký" dày khoảng 1.000 trang. Anh bảo: "Tiếng là "Nỗi buồn tốc ký" nhưng tôi cũng phải mất 22 năm mới hoàn thành đấy...

Ý kiến bạn đọc