Ngân Giang: Một nhà thơ từng bị lãng quên

08:09 21/05/2016

Nhà thơ Ngân Giang (1916 - 2002) tham gia cách mạng từ rất sớm (1935) và làm thơ cũng đã lâu, trước Cách mạng Tháng Tám.

Ý kiến bạn đọc